2004-08-26 13:13:47
: 2075
: 71
: +31|23|-26 = +53%

C faq:

  1. ?

  2. /" "?
    • ! , , , :)
    • - "" . , . - ;)


- ۻ
-
vk
? / ! !
e2-e2 2016-02-17 21:27:32 #
! ! ! ! !
2016-02-17 21:27:58 #
2016-02-17 21:28:40 #
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2016-02-17 21:35:49 #
moisey2029 2016-02-18 06:43:48 #
!
dicius 2016-02-18 11:39:38 #
̢̰͙̮ͬ̒͆͗̉̊̊ͣ̀̅̏ͯ̔̏͂ͥ̕҉̷̖̮̠̳͖̤̳̗̝͉̟̯̖̤̞͈̗͉͈̞̜̝̘̺̩̖̯̻̠̿̂̄̃ͯ̃̌̄́͆̊͛́̑̓͒ͬ́͛̑̈͋͐̎̂͜͢͢͜͟͝ͅͅ ̷̢͈͓ͣ̐̔̐͗ͥ͌ ̴̮̮̞̼̰̻͇̥̬̆͌͋̓́̿̉ͭ̌ͫ̍̐́̈̈́ͤ̑̓̕͏̸̫̲̯̗̺͇͖͌̃͌̂ͨ͛͒̓̏͠҉̷̡̢̢̧̧̩̠̥̫̟͉͓͍͇̫͓̗̥̘͈͓̠͖̣͎̯̙͉̺͖̪ͬ̂ͦͫ͗̓̅́̈́̔̔ͮ́͋̇ͦ̇͋̾̆̇̓̀̚͢͝!̡͈̙̜̙̄̋̈́̅̿ͅ!̴̦̤̭̎͊ͤ̌̌͋ͧ1̸̛͔̞̠̟̓͑ͥ̽̑̽̐͆͋͟1̜̳̥̙̯̰̼̹̽̑
dicius 2016-02-18 11:41:03 #
̴̶̴̸̢̡̨̡͚̘̦̞͙̯̤̗͍͎̮̩̣̫̦̲͚͍̰̞̜̖̲͉̞̤͙̪̖͔͙̤͖͍̟͈̠̫̬̳̞͖̬̻͖͕͉̗͇̟͓̤̣͔̹͙̭̹̭͍̙̻̮̝̭̠̥̻̪̬̪̘̥̞̫̊̍̈́̃́̄̊̄͐̉̋̉͑̀ͦ̈̄̇ͦ̈͆ͮ̃͊̑̈͐ͦ̽͊̾́ͫͨͨ̅̎͊̅̊͐ͮ͌͊͑̐̃͌́̾ͬ̅̉͑̌̓̓̃̾ͮ̋͐͑ͩ̋ͤ̇͆͋̒̔̊̆ͭ̚̚̕̕̕̚͜͟͟͝͡͡ͅͅ ̧̛̎͌ͫ̽ͧͫ͑̏̿͒̌̂ͯ̅ͪͨ͘͏̣̥̦ ͪ̓̾̑͏̶̵̶̨̻̺͈̟̰̲̳̙͎͔̹̟̠̄̅̀̓̐ͫ̈́̀ͪ̎̿̔ͥ̌ͮ̇͗́̚͡͏̵̢̡̡̛͇̱̙̩̲̫̰͕͇̪̲̲͕̪̼̤̘͓͇̲̯̜̬̦̽̽̏ͮ̅ͣ̂ͩ͋͑͊ͫͯͧ̆̋ͧ̎̊͌̓ͮ̔̅̆̈́͡ͅ͏̸̴̵̶̷̢̧̢̞̺̼̫̮͎̙̤̥̙̖̰̱͓̜͕̬̦̮̟̙̮͍̮͉̜̗͔̣̣͚̠ͫ̒̌̀ͧͧͦ̒́͗ͩͣ͊̂̄́́͊ͭ̄͑̔̿̃̅̊͐ͪ̽ͧͯ̐͒ͩ͂̎̎ͨ̌̌̇́̚͜͜͞ͅ͏̴̮̩͙̰̱̬͇!̶͉͉͈̬̺̤̋̐ͥ̊͒̎͡͡
moisey2029 2016-02-18 19:59:53 #
2016-02-18 23:14:34 #
e2-e2 2016-02-24 18:11:04 #
moisey2029 2016-02-25 23:32:39 #
[spoiler] [/spoiler]
2016-03-03 17:53:55 #
2016-03-06 02:25:03 #
2016-03-06 02:27:15 #
2012-04-13 01:38:52
. . , () . . ? ? , . ? . !! !!
. . . ?, , . .
, ? ? ! . "" . . .
http://irared.gq/
2016-03-06 02:28:14 #
2016-03-06 02:57:54 #
.
, .
....
2016-04-20 16:46:47 #
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iVvRWVoHDb8" class="video" style="display:block; max-width: 380;" target="_blank"><img alt="http://www.youtube.com/watch?v=iVvRWVoHDb8" src="http://img.youtube.com/vi/iVvRWVoHDb8/0.jpg " width='480' height='360'></a>
2016-04-20 16:47:26 #
http://www.youtube.com/watch?v=iVvRWVoHDb8
2016-04-22 01:44:26 #
<b></b>
dicius 2016-04-22 05:48:47 #
2016-04-22 06:41:23 #
?
dicius 2016-04-22 07:03:40 #

2016-04-22 07:09:47 #
"Lava Lamp"
dicius 2016-04-22 07:11:51 #
2016-04-22 08:59:58 #

. yaplakal.com
© , 2003–2021. : megath[aka duro], skupr, MakZ' ;), Methos' sandbox, , .
, - - , , , , - )))