: 1117430
. : 1
73
'26
22
12
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
-2
tsosc'2
2
1
- 1
1
1
1
1
1
1
1
1
tsosc1


. yaplakal.com
© , 2003–2017. : megath[aka duro], skupr, MakZ' ;), Methos' sandbox, , .
, - - , , , , - )))