: 1118605
. : 1
22
20
8
6
!4
'3
3
3
3
2
2
-2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
tsosc'1
- 1
1
1
.1
1
1
1


. yaplakal.com
© , 2003–2017. : megath[aka duro], skupr, MakZ' ;), Methos' sandbox, , .
, - - , , , , - )))